پشتیبانی

پشتیبانی سالانه وب سایت

- بروزرسانی هسته وب سایت به آخرین نسخه
- بررسی و رفع مشکلات از طریق تلفن، ارتباط از راه دور(ریموتی)، حضوری و دسترسی به هاست
- مراقبت از وب سایت در مقابل حملات و خرابکاری های نفوذکنندگان احتمالی
- اعمال تغییرات جزئی در طراحی وب سایت در صورت نیاز مشتری
- تهیه فایل پشتیبان از فایل ها و اطلاعات به صورت دوره ای
- مشاوره و ارائه راهکاری های افزایش رتبه سایت
- مراقبت از در دسترس بودن وب‌سایت


- قیمت نهایی با توجه به نوع وب سایت و کیفیت پشتیبانی متغییر خواهد بود و هنگام درخواست مشتری اعلام خواهد شد.

پشتیبانی موردی وب سایت

- بررسی مشکل از طریق دسترسی به هاست
- رفع فقط یک مشکل

- این خدمت بروزرسانی امکانات سایت را شامل نمی شود!
بروزرسانی فقط در قالب انعقاد پشتیبانی سالانه وب سایت امکانپذیر می باشد.

پشتیبانی سالانه نرم افزار

- ارائه آخرین نسخه نرم افزار
- بررسی و رفع مشکلات از طریق تلفن، ارتباط از راه دور(ریموتی)، حضوری

- قیمت نهایی با توجه به نوع نرم افزار و کیفیت پشتیبانی متغییر خواهد بود و هنگام درخواست مشتری اعلام خواهد شد.

پشتیبانی موردی نرم افزار

- بررسی مشکل فقط از طریق ارتباط از راه دور (ریموتی)
- رفع فقط یک مشکل

- این خدمت بروزرسانی نرم افزار و رفع بیش از یک مشکل را شامل نمی شود!
{ بروزرسانی فقط در حالت خرید پشتیبانی سالانه نرم افزار یا بسته بروزرسانی امکانپذیر می باشد. }

خدمات مشاوره

مشاوره در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات


قیمت نهایی پس از تحلیل نیاز شما اعلام خواهد شد.

خدمات تولید محتوا

موضوع از شما، محتوای Unique(منحصربفرد) از ما
تولید محتوای وب سایت شما به زبان فارسی و انگلیسی

مراحل انجام
دریافت موضوع -> نویسندگی یا تحقیق -> نگارش و خلاصه نویسی -> ترجمه -> تحویل