هاست ویندوز، داخل ایران

هاست ویندوز، پلن 1

فضا > 100 مگابایت
پهنای باند سالانه > 25 گیگابایت
تعداد ایمیل > 5
تعداد دیتابیس > 1
کنترل پنل > Plesk

هاست ویندوز، پلن 2

فضا > 250 مگابایت
پهنای باند سالانه > 35 گیگابایت
تعداد ایمیل > 10
تعداد دیتابیس > 1
کنترل پنل > Plesk

هاست ویندوز، پلن 3

فضا > 500 مگابایت
پهنای باند سالانه > 65 گیگابایت
تعداد ایمیل > 20
تعداد دیتابیس > 2
کنترل پنل > Plesk

هاست ویندوز، پلن 4

فضا > 2.000 مگابایت
پهنای باند سالانه > 80 گیگابایت
تعداد ایمیل > نامحدود
تعداد دیتابیس > 2
کنترل پنل > Plesk

هاست ویندوز، پلن 5

فضا > 5.000 مگابایت
پهنای باند سالانه > 160 گیگابایت
تعداد ایمیل > نامحدود
تعداد دیتابیس > 4
کنترل پنل > Plesk

هاست ویندوز، پلن 6

فضا > 10.000 مگابایت
پهنای باند در هر ماه > 250 گیگابایت
تعداد ایمیل > نامحدود
تعداد دیتابیس > 10
کنترل پنل > Plesk