گواهینامه SSL

گواهینامه DV-SSL

+ قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
+ صدور فوری پس از پرداخت
+ قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص(همراه با www)
+ نوع گواهینامه Domain Validation می باشد
+ نصب رایگان
----------------------------
این گواهینامه با الگوریتم رمز نگاری SHA-2 و طول کلید 2048 بیت و کدینگ 256 بیت، برای اکثر وب سایت های تجارت الکترونیک مناسب است.

گواهینامه DV-Wildcard-SSL

+ قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
+ صدور فوری پس از پرداخت
+ قابل استفاده برای تمامی زیر دامنه های یک دامنه (و دامنه بدون www)
+ نوع گواهینامه Domain Validation می باشد
+ نصب رایگان
----------------------------
این گواهینامه با الگوریتم رمز نگاری SHA-2 و طول کلید 2048 بیت و کدینگ 256 بیت، در مواردی که نیاز به امن کردن تعداد زیادی زیر دامنه دارید از این نوع گواهینامه به صورت *.domain.com استفاده نمایید.

گواهینامه DV-SSL UCC (Unified Communications Certificate)

+ قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
+ صدور فوری پس از پرداخت
+ قابل صدور برای 4 یا 6 یا 10 دامنه یا زیر دامنه مشخص
+ نوع گواهینامه Domain Validation می باشد
+ نصب رایگان
----------------------------
این گواهینامه با الگوریتم رمز نگاری SHA-2 و طول کلید 2048 بیت و کدینگ 256 بیت، بیشترین مصرف این گواهینامه برای سرویس های Microsoft Exchange میباشد که نیاز است تعدادی زیر دامنه به صورت همزمان امن شود.