هاست لینوکس، داخل ایران

هاست اشتراکی لینوکس، پلن 1

فضا --> 100 مگابایت
پهنای باند در هر ماه --> 5 گیگابایت
تعداد ایمیل --> نامحدود
تعداد دیتابیس --> 1
کنترل پنل --> Cpanel

هاست اشتراکی لینوکس، پلن 2

فضا --> 250 مگابایت
پهنای باند در هر ماه --> 7 گیگابایت
تعداد ایمیل --> نامحدود
تعداد دیتابیس --> 2
کنترل پنل --> Cpanel

هاست اشتراکی لینوکس، پلن 3

فضا --> 500 مگابایت
پهنای باند در هر ماه --> 10 گیگابایت
تعداد ایمیل --> نامحدود
تعداد دیتابیس --> 3
کنترل پنل --> Cpanel

هاست اشتراکی لینوکس، پلن 4

فضا --> 1 گیگابایت
پهنای باند در هر ماه --> 15 گیگابایت
تعداد ایمیل --> نامحدود
تعداد دیتابیس --> نامحدود
کنترل پنل --> Cpanel

هاست اشتراکی لینوکس، پلن 5

فضا --> 2 گیگابایت
پهنای باند در هر ماه --> 25 گیگابایت
تعداد ایمیل --> نامحدود
تعداد دیتابیس --> نامحدود
کنترل پنل --> Cpanel

هاست اشتراکی لینوکس، پلن 6

فضا --> 5 گیگابایت
پهنای باند در هر ماه --> 60 گیگابایت
تعداد ایمیل --> نامحدود
تعداد دیتابیس --> نامحدود
کنترل پنل --> Cpanel

هاست اشتراکی لینوکس، پلن 7

فضا --> 10 گیگابایت
پهنای باند در هر ماه --> 120 گیگابایت
تعداد ایمیل --> نامحدود
تعداد دیتابیس --> نامحدود
کنترل پنل --> Cpanel

هاست اشتراکی لینوکس، پلن 8

فضا --> 20 گیگابایت
پهنای باند در هر ماه --> 240 گیگابایت
تعداد ایمیل --> نامحدود
تعداد دیتابیس --> نامحدود
کنترل پنل --> Cpanel