هاست ویندوز، داخل ایران

هاست اشتراکی ویندوز، پلن 1

فضا --> 100 مگابایت
پهنای باند سالانه --> 25 گیگابایت
تعداد ایمیل --> 5
تعداد دیتابیس --> 1
کنترل پنل --> Plesk

هاست اشتراکی ویندوز، پلن 2

فضا --> 250 مگابایت
پهنای باند سالانه --> 35 گیگابایت
تعداد ایمیل --> 10
تعداد دیتابیس --> 1
کنترل پنل --> Plesk

هاست اشتراکی ویندوز، پلن 3

فضا --> 500 مگابایت
پهنای باند سالانه --> 65 گیگابایت
تعداد ایمیل --> 20
تعداد دیتابیس --> 2
کنترل پنل --> Plesk

هاست اشتراکی ویندوز، پلن 4

فضا --> 2 گیگابایت
پهنای باند سالانه --> 80 گیگابایت
تعداد ایمیل --> نامحدود
تعداد دیتابیس --> 2
کنترل پنل --> Plesk

هاست اشتراکی ویندوز، پلن 5

فضا --> 5 گیگابایت
پهنای باند سالانه --> 160 گیگابایت
تعداد ایمیل --> نامحدود
تعداد دیتابیس --> 4
کنترل پنل --> Plesk

هاست اشتراکی ویندوز، پلن 6

فضا --> 10 گیگابایت
پهنای باند در هر ماه --> 250 گیگابایت
تعداد ایمیل --> نامحدود
تعداد دیتابیس --> 10
کنترل پنل --> Plesk