هاست ویندوز، خارج ایران(آلمان)

هاست اشتراکی ویندوز خارج از ایران، پلن 1

فضا --> 1000 مگابایت
پهنای باند سالانه --> نامحدود
تعداد ایمیل --> نامحدود
تعداد دیتابیس --> نامحدود
کنترل پنل --> Plesk

هاست اشتراکی ویندوز خارج از ایران، پلن 2

فضا --> 3000 مگابایت
پهنای باند سالانه --> نامحدود
تعداد ایمیل --> نامحدود
تعداد دیتابیس --> نامحدود
کنترل پنل --> Plesk

هاست اشتراکی ویندوز خارج از ایران، پلن 3

فضا --> 5000 مگابایت
پهنای باند سالانه --> نامحدود
تعداد ایمیل --> نامحدود
تعداد دیتابیس --> نامحدود
کنترل پنل --> Plesk