سامانه پیامکی

سامانه پیامکی یک ستاره - یکبار پرداخت

نرخ پیامک فارسی 2.600 ریال

سامانه پیامکی دو ستاره - یکبار پرداخت

نرخ پیامک فارسی 2.000 ریال

سامانه پیامکی سه ستاره - یکبار پرداخت

نرخ پیامک فارسی 1.700 ریال

ماژول تحویل پیامک به خطوط مسدودی ( عبور از بلک لیست پیامک های تبلیغاتی ) - سالانه

اختصاصی برنامه نویسان می باشد و فقط از طریق نرم افزار یا وبسایت شما به وب سرویس سامانه پیامکی متصل می شود.
با وجود اینکه اشخاص حقیقی نمی توانند خطوط خود را خدماتی کنند و همینطور به درخواست اشخاص حقوقی هم توسط اپراتورها پاسخ داده نمی شود! در حال حاضر تنها روش رساندن پیامک های خدماتی شما بدست مشتریانتان این ماژول می باشد.
بدلیل محدودیت های مکرری که توسط اپراتورهای خطوط فرستنده اعمال می شود ماژول تحویل پیامک به خطوط مسدودی پایدار نیست و ممکن است هر لحظه توسط اپراتورهای خطوط فرستنده قطع شود. البته فناوری پارسا هموار تلاش می کند تا با استفاده از روش های ممکن و جایگزین پیامک های شما را بدست گیرندگان شما برساند ولی تضمین 100% نمی تواند بدهد.
(لطفا با آگاهی به این چالش اقدام به خرید این ماژول نمایید).

خط پیامکی اختصاصی 10 رقمی با پیش شماره 3000

3000XXXXXX

خط پیامکی اختصاصی 12 رقمی با پیش شماره 3000

3000XXXXXXXX

خط پیامکی اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000

3000XXXXXXXXXX