اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 واحد فروش و سوالات قبل از خرید

ثبت درخواست مربوط به { فروش، تمدید و یا سوالات قبل از خرید } همه محصولات و خدمات

 واحد پشتیبانی نرم افزار و سامانه

ثبت درخواست رفع مشکلات فنی نرم افزار و سامانه شما

 واحد پشتیبانی وب سایت

ثبت درخواست رفع مشکلات فنی وب سایت شما

 واحد پشتیبانی سامانه پیامکی

ثبت درخواست رفع مشکلات فنی سامانه پیامکی شما

 واحد پشتیبانی هاست و دامنه

ثبت سوال و درخواست رفع مشکلات فنی مربوط به هاست و دامنه