اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 واحد فروش و سوالات قبل از خرید

ثبت درخواست مربوط به { فروش، تمدید و یا سوالات قبل از خرید } همه محصولات و خدمات

 واحد پشتیبانی نرم افزار

ثبت درخواست رفع مشکلات فنی نرم افزار شما

 واحد پشتیبانی وب سایت

ثبت درخواست رفع مشکلات فنی وب سایت شما

 واحد پشتیبانی سامانه پیامکی

ثبت درخواست رفع مشکلات فنی سامانه پیامکی شما

 واحد پشتیبانی هاست و دامنه

ثبت سوال و درخواست رفع مشکلات فنی مربوط به هاست و دامنه